NIEPUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH KONTAKT

Edu Duo pl

EDU DUO Niepubliczna policealna szkoła dla dorosłych

EDU DUO EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI DUALNEJ

Misją szkoły EDU DUO jest dążenie do połączenia nauki z praktycznym działaniem wokół wybranego zawodu.

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
od poziomu A1 do C1

CERTYFIKATY

Każdy etap edukacji i doszkalania zakończony jest otrzymaniem stosownych certyfikatów i dyplomów.

RODZAJE DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH

Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Dyplom w zawodzie
Certyfikaty poświadczające znajomość języka obcego

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

CENTRUM AKTYWNEJ EMIGRACJI

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

DODATKOWE KURSY

już wkrótce