NIEPUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH KONTAKT

Technik administracji

  Technik administracji

  symbol cyfrowy zawodu 334306

  Nauka na kierunku technik administracji trwa 2 lata (4 semestry) w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w weekendy 2x w miesiącu i na ostatnim semestrze kończą się Państwowym Egzaminem Zawodowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN oraz po zdaniu egzaminu zawodowego świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Otrzymany dyplom uprawnia go do pracy zarówno w kraju, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

  Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. Posługuje się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej i dokumentacją księgową. Pracownik administracyjny redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji. Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych.

  Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej: urzędach miasta, gminy, powiatu
 • firmach konsultingowych
 • fundacjach, organizacjach społecznych
 • zakładach usługowych
 • prywatnych firmach bankach, firmach ubezpieczeniowych
 • Absolwent otrzyma

  • Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
  • Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie (po zdaniu egzaminu zawodowego)
   Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
  • Dyplom w zawodzie Technik administracji oraz suplement w języku polskim i angielskim (po
   zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)