NIEPUBLICZNAPOLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH KONTAKT

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

EDU DUO

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI DUALNEJ

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  symbol cyfrowy zawodu 325509

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  Nauka na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy trwa 1,5 roku (3 semestry) w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w weekendy 2x w miesiącu i na ostatnim semestrze kończą się Państwowym Egzaminem Zawodowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN oraz po zdaniu egzaminu zawodowego świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Otrzymany dyplom uprawnia go do pracy zarówno w kraju, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu BHP w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z BHP w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan BHP w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

  Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie:

  • firmy organizujące szkolenia z zakresu BHP
  • instytucje, organizacje prowadzące działy BHP
  • przedsiębiorstwa i zakłady pracy prowadzące dział BHP
  • Urzędach Dozoru Technicznego Państwowej Inspekcji Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • własna działalność gospodarcza w zakresie szkoleń dla firm z BHP

  Absolwent otrzyma

  • Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
  • Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie (po zdaniu egzaminu zawodowego)
   Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  • Dyplom w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz suplement w języku polskim
   i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)