NIEPUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH KONTAKT

Technik masażysta

EDU DUO

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI DUALNEJ

  Technik masażysta

  symbol cyfrowy zawodu 325402

  Nauka na kierunku technik masażysta trwa 2 lata (4 semestry) w systemie stacjonarnym. Zajęcia odbywają się regularnie 3 dni w tygodniu przez 3 tygodnie w miesiącu i na ostatnim semestrze kończą się Państwowym Egzaminem Zawodowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN oraz po zdaniu egzaminu zawodowego świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu. Otrzymany dyplom uprawnia go do pracy zarówno w kraju, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

  Technik masażysta wykonuje różnego rodzaju masaże, dostosowane do możliwości pacjentów, ich potrzeb, stanu zdrowia i dolegliwości, z jakimi się borykają. Są to w przede wszystkim masaże relaksacyjne, lecznicze, izometryczne, sportowe, relaksacyjne, klasyczne czy drenaż limfatyczny. Wykonuje on masaże w celach terapeutycznych u osoby chorej; masaże wspomagające przebieg treningów u zawodników sportowych, masaże u osób zdrowych w celu profilaktycznym oraz relaksacyjnym. Technik masażysta prowadzi działalność popularyzującą zachowania prozdrowotne wśród społeczeństwa.

  Absolwenci znajdują pracę:

 • w gabinetach i przychodniach fizjoterapeutycznych, w gabinetach masażu, w ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, w sanatoriach oraz ośrodkach zajmujących się rehabilitacją, w klubach fitness i na siłowniach, w szpitalach na oddziałach rehabilitacyjnych, jako masażysta drużyny sportowej
 • Absolwent otrzyma

  • Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
  •  Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie (po zdaniu egzaminu zawodowego)
   Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
  •  Dyplom w zawodzie Technik Masażysta oraz suplement w języku polskim i angielskim (po
   zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)